ПРОГРАМА

XXVIII  МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на СГЗБ

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
(със специална сесия за млади учени и студенти) и изложба

София, 08 – 09 ноември 2018 г.

ПРОГРАМА

Свалете програмата на симпозиума в PDF файл: Програма XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ – 2018

07 ноември 2018 г. (сряда)

15:00 – 20.00          Регистрация

 08 ноември 2018 г. (четвъртък)

08.00 – 09.00          Регистрация

09.00 – 09.15         Откриване на симпозиума

                                Приветствия

09.15 – 10.45        ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (І) – НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Проф. д.т.н.  Георги Вълев (BG), д-р инж. Иван Калчев (BG)

 1. Реализация на държавната политика по отношение на геодезията, картографията и кадастъра  – АГКК (BG)
 2. Актуални проблеми на геодезията у нас – Иван Калчев, Цветен Боев (BG)
 3. Първата българска мареографна станция в Антарктика, о-в Ливингстън – Борислав Александров (BG)

10.45 – 11.00     Кафе пауза

11.00 – 12.30    ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (II) – ГЕОДЕЗИЯ    

Доц. д-р инж. Костадин Костадинов (BG),  д-р инж. полк. Петър Данчев (BG)

 1. Относно използването на ЧМТ от безпилотно въздушно снимане и въздушни LIDAR данни при определяне на локален модел на геоида – Алпер Куджак, Седар Ерол, Емра Йозогел, М. Серкан Ъшък, Бихтер Ерол (TR)
 2. Методът на крайните елементи в равнината и в пространството за анализ на деформации и приложения – Георги Вълев, Керанка Василева (BG)
 3. Стратегия за извеждане на прецизни координати и скорости на перманентни GNSS станции – Цочо Данчев, Маринели Данчева (BG)
 4. Приложение на мрежи с диференциални GNSS поправки – Опитът на 1Yocto – Николай Нестеров,  Живко Желязков (BG)
 5. Влияние на вертикалната рефракция в приземния въздушен слой при прецизни нивелачни измервания – Петър Данчев, Николай Димитров, Иван Георгиев, Георги Михайлов (BG)

12.30 – 14.00        Обяд

14.00 – 15.30   ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (III) – ГЕОДЕЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ

 Проф. д. ик. н. Андрей Андреев, доц. д-р инж. Тодор Костадинов (BG)

 1. Точност на геодезическите работи при строителството на мостове – Тодор Костадинов, Ани Стефанова (BG)
 2. Използване на резултати от маркшайдерски измервания за следене устойчивостта на стената на шламохранилище, подработвана с минни работи – Александър Цонков (BG)
 3. Анализ на резултатите от експериментално измерване на разстояния с лазерен далекомер до образци от строителни материали –  Милена Бегновска (BG)
 4. Модернизация и интернационализация на образованието по геодезия и геоинформатика в Техническия университе в Мюнхен (TUM) –  Валтер Т. Врис (DE)
 5. Информацията и образованието – Нели Здравчева (BG)
 6. Корелационен анализ на първични геоложки и геофизични данни за морско геофизично проучване – Стефан Тачев, Бойко Рангелов (BG)

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30     ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (lV) –  ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ

Доц. д-р. инж. Р. Ереноглу (TR), проф. д-р инж. Пламен Малджански  (BG)

 1. Изображение на спектралните свойства на дендритичния ахат от село Дерейак (Еskişehir) – северозападна Турция с използване на сензорни данни – Ойя Ереноглу, Айтен Калък, Р. Гюнеит Ереноглу, Емин Улугергерлъ, Ниазъ Арслан (TR)
 2. 3D моделиране на исторически останки с използване на безпилотно въздушно снимане, примерно проучване: полуостров Галиполи – Мехмет Ючел, Дениз Ючел (TR)
 3. Създаване на числен фотограметричен модел в подземен рудник – Веселина Господинова, Петър Георгиев, Павел Иванов  (BG)
 4. Дистанционен метод за мониторинг на горски територии – Веселина Господинова, А. Кандиларов (BG)
 5. Същност и развитие на газоразрядната визуализация –  Нели Здравчева (BG)
 6. Геопространствено моделиране в пещерата „Орлова чука“ –  Аспарух Камбуров (BG), Холгер Гьорлиц (DE), Tеясви Белауир (DE)

18.00 КоктейлВоенен клуб – Централен дом на армията     

09 Ноември  2018  (Петък)

 09.00 – 10.30      ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (V) –  КАРТОГРАФИЯ И ГИС

  Проф. д.т.н. д-р, инж. Станислав Василев (BG), доц. д-р инж. Венета Коцева (BG)

 1. Промени в залесените площи от горските територии на България в периода 1990 – 2018 г., установени по резултатите от проекта Корине земно покритие – Радка Колева, Юлин Тепелиев, Венцеслав Димитров (BG)
 2. Научно-приложни приноси в атласите по новите учебни програми за 2018-2019 година в Република България – Венета Коцева (BG)
 3. ЧМР за територията на България – развитие и приложения –  Григор Николов (BG)
 4. Геоинформационна система “Toбел Геодезия” – Мануела Курдова, Станислав Стефанов, Александър Лазаров (BG)
 5.  Използване ГИС на почвените ресурси за оценка влиянието на горския пожар за промяната на някои почвени характеристики –  Бойко Колев, Веселина Дългъчева (BG)

10.30 – 11.00     Кафе пауза

11.00 – 12.30       ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VI) – УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ

Проф. д-р инж. Илинка Иванова (BG), проф. д-р инж. Бойко Рангелов (BG)

 1. Балансът на земята-основен инструмент в териториалното устройство – Надежда Ярловска (BG)
 2. Геодезическо изследване за определяне на чувствителността към земетресение – Р. Гюнеит Ереноглу, Ойя Ереноглу (TR)
 3. Анализ на данните за мониторинг на активността на вулкана Аgung – Ойя Ереноглу, Р. Гюнеит Ереноглу (TR)
 4. Мониторинг на постсеизмичните деформации от земетресението в Айвалък-Чанаккале на 06.02.2017 година с използване на GPS/GNSS – Р. Гюнеит Ереноглу, Ойя Ереноглу (TR)
 5. Екологичен мониторинг на площадка за съхранение на пепел в северозападна Турция –  Ючел Мехмет Ючел (TR)
 6. Предварителни данни за структурата на астеносферата в България – Димчо Йосифов, Бойко Рангелов, Емил Ойнаков (BG)

12.30 – 14.00    Обяд

 14.00 – 15.30   ДОКЛАДИ И ДИСКУСИИ (VII) – СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,

доц. д-р инж. Дойно Петков(BG), Проф д-р инж. Керанка Василева 

 1. Сравнение на класифициращи алгоритми за откриване на земна покривка – Нур Ягмур, Небъе Мусаоглу (TR)
 2. Получаване на тематични спектрални данни със системи за дистанционни изследвания –  Деница Борисова, Маргарита Горанова (BG)
 3. Изучаване на взаимовръзките между почвената влага и активните свлачищни процеси в Северозападна България въз основа на SAR данни – Христо Николов, Мила Атанасова (BG)
 4. Определяне на месечните изменения в индексът на влажната зона на Акгол – Адалет Дервишоглу, Нур Ягмур, Небъе Мусаоглу (TR)
 5. Методи за откриване на ръбове при дистанционно изследване на обекти с правилна форма – Валентина Христова (BG)

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30        СЕСИЯ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ (VIII)

 Доц. д-р. Бойко Колев (BG),  доц.  д-р инж. Иван Кунчев (BG)

 1. Приложение на технологии от географските информационни системи в управлението на природен парк „Русенски Лом” –  Нина Николова (BG)
 2. Набиране на кадастрална информация – възможности и проблеми – Екатерина Кичекова (BG)
 3. Технологична схема за набиране на кадастрална информация чрез безпилотно въздушно заснемане – Екатерина Кичекова (BG)
 4. Природни бедствия и фрактални свойства на Малдивите – Фатима Шадия, Бойко Рангелов (BG)

17.30 – 18.00 Обща дискусия.  Приемане на резолюция.

 Закриване на симпозиума.

          

ПОСТЕРИ

 1. Примерно изследване на ГНСС абсолютно определяне на положение на точка – Бихтер Ерол, Сердар Ерол, Аасуде Мерием Карач (TR)
 2. Преглед на земетресението от 20.07.2017 в Бодрум-Кош с магнитуд 6.6 от анализ на геодезически и геофизични данни – Сердар Ерол, Ирем Кьоз, Якуп Йозхан Гюр, М. Серкан Ъшък, Бихтер Ерол (TR)
 3. Анализ на деформациите от земетресението в Бодрум-Кош (20 юли, 2017, 22:31 UTC, Mw 6.6) чрез метода InSAR – Сердар Ерол, Бихтер Ерол, Дуйгу Акюрек, Хеменгюл Ачар, Б. Бая Билджилиоглу (TR)
 4. Сравнение на височини, определени от безпилотно въздушно LIDAR заснемане в град Бергама в Турция – Рамазан Алпер Кучак (TR)
 5. Създаване на триизмерна карта за историческа възстановка на кв. Изгрев, София (1927-1944 г.) – Дейвис Динков

 ТЕХНИЧЕСКА ИЗЛОЖБА

 08 Ноември 2018

Зала 4

ФОТОИЗЛОЖБА

 „ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

НА ДОЦ. НЕЛИ ЗДРАВЧЕВА“


08-09 ноември 2018

Зала 4